Roll: Partner för fortsatt införande och utveckling av RPA, robotisering och automatisering
Kompetensnivå: Nivå 4, se nedan.
Omfattning: Kommer att variera men i uppdraget ingår kontinuerliga avstämningar för att kunna följa resultat.
Uppdragstid: Omgående och ett år från startdatum
Placeringsort: Halmstad

Som ett led i Halmstads kommuns digitaliseringsresa har vi infört RPA – robotic process automation (UiPath). Den tekniska miljön är etablerad och inom kommunen finns egen kompetens för utveckling. Kommunen har separat avtal för drift av mjukvaran.
Ett fåtal processer är i drift i kommunen och en handfull processer ligger i fas för test och driftsättning. Vi behöver en partner som kan stötta kommunens IT-service i det fortsatta arbetet för att etablera RPA som en tjänst till kommunens verksamheter. I uppdraget ingår även att vara ett stöd till verksamheten i de fall det blir aktuellt.

I uppdraget ingår
Processkartläggning
Processanalys
Processoptimering
Utvärdering av lämpliga processer för automation samt stöd till nyttorealisering
Processanalys (detaljerad nivå)
Utveckling av automatiseringsscript
Produktionstest och driftsättning av RPA-script
Utbildning och kompetensöverföring
Bollplank samt stöd i utveckling och förbättring avseende RPA som tjänst
I ovanstående punkter ska erforderlig dokumentation ingå.

Vi söker någon som har erfarenhet och bred kompetens inom området. Uppdragstagaren ska ha varit med vid större implementeringar av RPA och kunna visa på resultat av arbetet. Vi ser det som en fördel om uppdragstagaren har möjlighet att arbeta på plats hos oss i Halmstad men är öppna för att delar av uppdraget behöver ske på distans. I samband med uppstart formulerar vi tillsammans en planering för samarbetet.

Nivå 4
Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 7-11 år inom aktuellt område.
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet – mycket stor

 

CV, pris och motivering skickas till uppdrag@levigo.se senast (2019-11-25)
Eventuella frågor tas med Richard Danielsson 070-4679520