Roll: Projektledare
Kompetensnivå: Nivå 4
Omfattning: 50% av en heltidstjänst
Uppdragstid: 2020-01-20 till och med 2020-06-05.
Placeringsort: Eksjö
Prisbild: Takpris 950kr, pris ska inkludera samtliga omkostnader
Vi söker nu en projektledare som kan leda ett antal arkivassistenter i ett arkivvårdsprojekt som påbörjas i Eksjö. Det kommer att inbegripa utvecklande av ett effektivt arbetssätt för genomförandet och tillsyn av arbetet i länet.
Uppdraget innefattar
-Ledning av ett antal arkivassistenter i arkivvård.
-Vara expert i arbetet med arkivvård och ta fram och införa rutiner för assistenternas arbete
-Deltagande i rekrytering
-Tillsyn av arkivvårdsarbetet
Då uppdraget kommer att innebära att ta fram rutiner och riktlinjer för arkivvården samt leda de assistenter som ska genomföra arkivvårdsarbetet krävs det tidigare erfarenhet av sådant arbete. Som utomstående expert i rekryteringen av personal till arkivvården krävs det tidigare erfarenhet av sådana uppgifter.
Uppdraget ska genomföras av en (1) konsult.
Följande kompetenskrav gäller för rollen (SKA-krav):
– Erfarenhet från region- eller landstingsverksamhet inom arkivområdet.
– Erfarenhet av att leda arkivvårdsprojekt.
– Kunskap om rolltillsättning för en rationell arkivvård
– Ansvarat för rekrytering av arkivpersonal
Meriterande Kompetens krav (BÖR-krav):
– Ha kunskap om arkivvården i Region Jönköpings län.
– Ha kunskap om vilka roller som krävs i en regional arkivfunktion.
– Erfarenhet av att arbeta som chef inom arkivfunktion.
Då uppdraget kommer att innebära mycket kontakt med medarbetare inom Region
Jönköpings län kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Offererad konsult SKA
uppfylla följande krav:
– Är strukturerad med god analytisk förmåga
– God kommunikativ förmåga
– Social och har lätt för att leda team
– Driven med tydligt lösningsfokus
– God förmåga att hantera förändrade krav
VIKTIGT
Förfrågningsunderlaget innehåller ett antal krav som är obligatoriska. Förutsättningen för att ett anbud ska kunna utvärderas och antas är att dessa krav är uppfyllda.
 
CV, pris och motivering skickas till uppdrag@levigo.se senast 2019-11-27
Eventuella frågor tas med Richard Danielsson 070-4679520