Levigo

Vill du ha personlig kontakt? - Det vill vi!

Mikaela Rizzo

Sr. Leverans- och Partneransvarig

Farnaz Hautala

Sr. Leverans- och Partneransvarig

Theresa Kjellberg

Leveranskoordinator

Emma Egemo

Administrativ Assistent

Kontakt